• :
  • :

Wiadomości

2019/08/26 10:50:06

W niedzielę przenieśliśmy się o 1000 lat i zobaczyliśmy jak żyli ludzie w średniowiecznych grodach warowych.. Chodziliśmy w ciemnych grotach pomiędzy piaskowymi słupami. A wszystko to czekało na nas w gminie Puck.

 

Z kartuz wyruszyliśmy tuz po godzinie 9 z przepięknego rynku na którym trwa wystawa. Pierwszy odcinek to trasa Kartuzy – Wejherowo. Trasa szybka i większości asfaltowa. Na miejscu spotkania czekała na nas pozostała a część grupy. Wspólnie ruszyliśmy leśnymi duktami na skraj uroczej wsi Mechowo położonej pośród Puszczy Darzlubskiej, na zachód od Pucka. Obszar, w obrębie którego powstała Grota, stanowi fragment rozcięcia erozyjnego wymodelowanego w formie obniżenia dolinnego, które przecina wysoczyznę morenową Kępy Starzyńskiej schodząc ku dolinie Płutnicy.

 

Wejście do groty pomiędzy piaskowcowymi słupami znajduje się poniżej poziomu otaczającego je terenu, dostępne z wykonanego wykopu. Strop jaskini zbudowany jest z warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Ściany tworzy sypki piasek pomiędzy słupami z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno jest piaszczyste. Występujące w kilku miejscach w jaskini nacieki przedstawiają się jako jasno zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi, wąski i niski korytarz sięgający prawie 61m w głąb skarpy. Ta część groty z obawy przed zawałem jest niedostępna .

 

Ruszyliśmy dalej, już w drogę powrotną. Po drodze zatrzymaliśmy się w niezwykłym skansenie Osada Słwutowo. Wczesnośredniowieczna osada tętni życiem. Niedaleko palisady znajduje się zagroda ze zwierzętami, przy chacie rosną zioła, z których gospodyni robi wywary i leki. Grodziska pilnują dzielni wojowie, którzy odpierają ataki barbarzyńskich sąsiadów i obcych plemion. Na krośnie niewiasty tkają piękne materiały, a z kuźni sypią się bogato iskry, które wznieca kowal.

 

Posileni ruszyliśmy do Wejherowa, gdzie rozstaliśmy się z Mirką i Robertem oraz z najmłodszymi, a sami ruszyliśmy do domu. Tras bardzo wymagająca, dużą ilością przewyższeń o bardzo zmiennej nawierzchni. Cała trasa wyniosła 120 kilometrów natomast krótk to ok 35 kilometrow.

 

NL

 

Powrót do aktualności


Partnerzy